Αυτόματα καλύμματα κολυμβητικών δεξαμενών στα μέτρα σας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

“ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ” LAMELLA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ NFP 90 – 308

Technický popis bazénového zakrytí

ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΔΟΥΝ ΜΕΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ NFP 90 – 308

Το νέο προφίλ των “slats” ενισχύεται με υψηλή ποσότητα αέρα ούτως ώστε να γίνεται πιο δύσκολο να βυθιστεί και ως εκ τούτου να αυξήσει το φορτίο και την ασφάλεια ολοκλήρου του καλύμματος. Το νέο προφίλ των “slats” ικανοποιεί τις αναγκαίες προδιαγραφές. Κατά την διάρκεια μη χρησιμοποίησης της κολυμβητικής δεξαμενής, το κάλυμμα ασφαλίζεται με ιμάντες ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να μπει μέσα στην κολυμβητική δεξαμενή. Τα “slats” πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την κολυμβητική δεξαμενή και να είναι αρκετά δυνατά για να αντέξουν το βάρος παιδιών και ενηλίκων.

Τα επιπλέοντα καλύμματα κολυμβητικών δεξαμενών “slat” τα οποία εγκαθίστανται με αυτόματο ηλεκτρικό οδηγό μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από την επιφάνεια του νερού ή πάνω από την επιφάνεια του νερού. Χειροκίνητα “Roller” τοποθετούνται μόνα πάνω από την επιφάνεια του νερού. Τα καλοκαιρινά και χειμερινά “tarps” δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές ασφαλείας του NFP 90 – 308 και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ασφαλή. Απεναντίας, μπορεί να αποδειχτούν πάρα πολύ επικίνδυνα – το “tarp” μπορεί να σας εγκλωβίσει στο νερό και να το κάνει αδύνατο για σας να κινηθείτε.