Αυτόματα καλύμματα κολυμβητικών δεξαμενών στα μέτρα σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση άξονα πίσω από την κολυμβητική δεξαμενή

Bazénová roleta

Αυτή η λύση προϋποθέτει μία απλή αλλαγή στην κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής, και χρειάζεται επιπρόσθετο χώρο. Είναι κατάλληλη για κολυμβητικές δεξαμενές με υπερχείλιση ή σε κολυμβητικές δεξαμενές τύπου “skimmer” με υψηλό επίπεδο νερού. Ολόκληρο το σύστημα “Aspar” συμπεριλαμβανομένου και του άξονα τοποθετείται μερικώς πίσω από την κολυμβητική δεξαμενή.

Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνεται η χρησιμοποίηση ολόκληρου του μήκους της κολυμβητικής δεξαμενής.

 

 

Ενσωμάτωση άξονα κάτω από τον πυθμένα της κολυμβητικής δεξαμενής

 

Bazénová roleta

Το κάλυμμα τοποθετείται κάτω από τον πυθμένα της κολυμβητικής δεξαμενής. Αυτή η τροποποίηση χρειάζεται μία μικρή επιπρόσθετη κατασκευή αλλά δεν χρειάζεται περισσότερο χώρο. Αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για κολυμβητικές δεξαμενές με υπερχείλιση και κολυμβητικές δεξαμενές τύπου “Skimmer” με υψηλό επίπεδο νερού. Η τρύπα καλύπτεται με πανέλα από PVCή ανοξείδωτο ατσάλι. Η κατασκευή των πανέλων είναι από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι που επιτρέπει στους κολυμβητές να πατούν πάνω σε αυτό.

Με αυτό το τύπο εγκατάστασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κολυμβητική σας δεξαμενή στο μάξιμουμ.

 

 

Τοποθέτηση άξοναστα σκαλοπάτια της κολυμβητικής δεξαμενής

 

Bazénová roleta

Η κατασκευή σκαλοπατιών τροποποιείται ούτως ώστε να δίνει επαρκή χώρο στον άξονα. Αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για κολυμβητικές δεξαμενές με υπερχείλιση και κολυμβητικές δεξαμενές τύπου “Skimmer” με υψηλό επίπεδο νερού.

Με αυτό το τύπο εγκατάστασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κολυμβητική σας δεξαμενή στο μάξιμουμ.

 

 

 

Τοποθέτηση άξονα στο τοίχο της κολυμβητικής δεξαμενής

 

Bazénová roleta

Αυτή είναι μία αισθητική και πρακτική εγκατάσταση του άξονα που ενσωματώνει το κάλυμμα στην κολυμβητική δεξαμενή με το να τοποθετηθεί το κάλυμμα στον τοίχο. Η κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να προσαρμοστεί στο σύστημα από την αρχή. Αυτό το σύστημα είναι κατάλληλο για κολυμβητικές δεξαμενές με υπερχείλιση από όλες τις πλευρές και κολυμβητικές δεξαμενές τύπου “Skimmer” με υψηλό επίπεδο νερού.

Ολόκληρο το μήκος της κολυμβητικής δεξαμενής μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο χώρος στον τοίχο μπορεί να καλυφθεί με πανέλα.

 

 

Τοποθέτηση άξονα στο πυθμένα της κολυμβητικής δεξαμενής

 

Bazénová roleta

Αυτός ο τύπος εγκατάστασης προσφέρει τοποθέτηση σε διαφορετικό βάθος στην κολυμβητική δεξαμενή. Μπορεί να τοποθετηθεί στον πυθμένα όπου κρύβεται κάτω από ένα κούφωμα ή στο μέσο του επιπέδου του νερού όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τόπος ξεκούρασης για κολυμβητές.

Δεν χρειάζεται τροποποίηση στην κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής.